Facebook er et mer personlig samfunn hvor en inviterer venner til sin nærmeste omgangskrets. Det finnes også grupper her, men en finner ikke de faglige solide gruppene. En kan også opprette egen gruppe om tema som kan være interessant. Det pedagogiske er vanskelig å finne, det nærmeste er kanskje samskriving eller deling av informasjon. Gå direkte til Facebook her .
Geotagging er ikke fremtredende her.
images.jpg