Wiki er ofte benyttet som faktaopplysningsbase, typisk Wikipedia som finnes i mange språk. De, i motsetning til Cyclopedia, krever ikke kvalitetssjekk av hvem som kan legge inn eller redigere innhold. Her er det brukerne selv som må kontrollere. Noe som gjør at den ikke kan brukes som faktaopplysningsbase. Den har i utgangspunktet heller ikke geotagging.

Eksempel på wiki er den norske versjonen av Wikipedia.
images_(2)_wiki.jpg