Pedagogisk bruk av nettsamfunn !

Her sitter vi i grupper og lager hver vår wiki, som en del av vår opplæring i sosiale medier. Om du synes dette er kjedelig kan du lese her .

Vi har vurdert både Nettby, Facebook, Twitter og Wiki og mener de alle kan utveksle opplysninger og meninger. Altså det vi ofte betegner som et nettsamfunn.
Flere hoder tenker bedre enn ett, har vi lært. Typisk for alle mediebaserte samfunn er at de inviterer personer, eller er åpne for alle. Mange er medlemmer i Fjesboka , Twitter , Nettby , "delogbruk " og wiki. De to siste har vi opprettet konto på nå.

Med fokus på den pedagogiske bruken av nettsamfunn er jo alle nettsamfunn steder hvor meninger kan utveksles eller stå uimotsagt. Om dette skal brukes som evalueringsgrunnlag underveis i et fag, vil det være vanskelig å vite hvem som faktisk har gjort hva. Ser vi på dette som bare et sted å utveksle meninger for å få igang en meningsutveksling eller engasjement, vil de alle være godt egnet til det. Men en må alltid huske at en ikke er alene der ute.

images_(2)_delogbruk.jpg
Del og bruk er et nettsted for og av lærere. Her kan man både finne andres undervisningsopplegg, diskutere aktuelle temaer og legge ut egne undervisningsopplegg. Dette er sikkert et godt redskap for lærere i grunnutdanninga, og kanskje en grei innfallsport for de som er litt redd for å ta i bruk det "nye" verktøyet i klasserommet.

images.jpg
Facebook er et annet sosialt nettsted som får større og større omfang. På Facebook legger man til venner, melder seg inn i grupper, spiller ulike online spill og sikkert mye annet. I en skolesetting kan bruken og metoden for å opprette profiler være en måte for å lære å lage profiler. Utfordringen blir at innholdet blir vanskelig å styre, det har en tendens til å utvikle seg i alle retninger.

images_(2)_wiki.jpg
Wiki er et sted primært laget som et enkelt oppslagsverk hvor en enkelt kan søke frem til forskjellige tema. Forskjellen mellom wikipedia i forhold til cyclopedia, er at forfatterne ikke blir kvalitetsvurdert. Noe som betyr at en må være mer kritisk til innholdet og vurdere kildehenvisningene under det aktuelle tema.
imagesnettby.jpg
Som en del av oppgaven opprettet en av gruppemedlemmene en profil på Nettby for å se om dette var noe vi kunne bruke i en pedagogisk sammenheng, vi ble fort enig om at det var det ikke.

external image twitter_logo_header.png
Twitter har i motsetning til de andre nevnte et krav om veldig korte beskjeder, det er kun mulig å bruke 160 tegn for å si det man mener. I læringsøyemed kan Twitter kanskje brukes for å holde seg oppdatert innen enkelte områder, men det å finne frem til de "rette" å følge virker å være for tidkrevende for et klasseromsprosjekt.

Kort oppsummert finner vi at de typiske sosiale mediene som Nettby og Facebook ikke er enkle å se verken nytte eller merverdi i. Del-og-bruk virker å være et positivt tiltak, men for lærere mer enn elever. Wiki kan godt brukes i undervisninga, da det her er mer kunnskap enn det sosiale som står i fokus.